CÁC LOẠI POD SYSTEM CAI THUỐC LÁ

 Oxva Xlim Go Pod System Kit - Red Oxva Xlim Go Pod System Kit - Red
500,000₫
 Oxva Oneo Pod Kit - Chính Hãng Oxva Oneo Pod Kit - Chính Hãng
550,000₫
 Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit - Chính Hãng Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit - Chính Hãng
550,000₫
 Aspire Fluffi 20W Pod Kit - Chính Hãng Aspire Fluffi 20W Pod Kit - Chính Hãng
600,000₫
Hết hàng
 Aspire Riil X Kit Camo Pink - Chính Hãng Aspire Riil X Kit Camo Pink - Chính Hãng
2,000,000₫
 Avocado Baby Pro Pod Kit - Chính Hãng Avocado Baby Pro Pod Kit - Chính Hãng
750,000₫
Hết hàng
 Pod Dầu Thay Thế Gotek X Popcorn - Chính Hãng Pod Dầu Thay Thế Gotek X Popcorn - Chính Hãng
95,000₫
 Aspire Gotek S Pod Kit - Chính Hãng Aspire Gotek S Pod Kit - Chính Hãng
350,000₫
Hết hàng
 LVE Orion 2 Pod Kit - Chính Hãng LVE Orion 2 Pod Kit - Chính Hãng
1,250,000₫
-25%
 Aspire Cyber S Pod Kit - Chính Hãng Aspire Cyber S Pod Kit - Chính Hãng
449,000₫ 600,000₫
-23%
 Aspire Cyber X Pod Kit - Chính Hãng Aspire Cyber X Pod Kit - Chính Hãng
499,000₫ 650,000₫
-27%
 Dotmod Dotstick Revo Pod Kit - Chính Hãng Dotmod Dotstick Revo Pod Kit - Chính Hãng
650,000₫ 890,000₫
Hết hàng
 Oxva Xlim SQ Pod Kit - Chính Hãng Oxva Xlim SQ Pod Kit - Chính Hãng
550,000₫
Hết hàng
 Pod dầu thay thế Gotek X Guava Ice - Chính Hãng Pod dầu thay thế Gotek X Guava Ice - Chính Hãng
95,000₫
Hết hàng
 Pod dầu thay thế Gotek X Peach Ice - Chính Hãng Pod dầu thay thế Gotek X Peach Ice - Chính Hãng
95,000₫
Hết hàng
 Pod dầu thay thế Gotek X Mango Ice - Chính Hãng Pod dầu thay thế Gotek X Mango Ice - Chính Hãng
95,000₫